डेअरी विकासासाठी पशुधन व्यवस्थापन आणि उत्पादन प्रशिक्षण_NEW (29032)

Instructor: BAIF BAIF

पशुधन आणि पशुपालना विषयी प्रशिक्षण

पशुपालन सध्याची स्थिती आणि संभावना
पशुपालन सध्याची स्थिती आणि संभावना प्रश्नोत्तरी
गायीच्या जाती
गायीच्या जाती प्रश्नोत्तरी
दुग्धोत्पादनाचे अर्थशास्त्र
दुग्धोत्पादनाचे अर्थशास्त्र प्रश्नोत्तरी
गायीमधील जनन प्रक्रिया
गायीमधील जनन प्रक्रिया प्रश्नोत्तरी
ओव्हुलेशन, फलन आणि भ्रूणाचा विकास
ओव्हुलेशन, फलन आणि भ्रूणाचा विकास प्रश्नोत्तरी
गायीच्या माजा संबंधी लक्षणे
गायीच्या माजा संबंधी लक्षणे प्रश्नोत्तरी
नवजात वासराचे संगोपन
नवजात वासराचे संगोपन प्रश्नोत्तरी
दुभत्या गायीची देखभाल
दुभत्या गायीची देखभाल प्रश्नोत्तरी
गाभण गायीची देखभाल
गाभण गायीची देखभाल
शिंगं काढून टाकणे
शिंगं काढून टाकणे प्रश्नोत्तरी
आंत्रपरजीवी व त्यांचे नियंत्रण
आंत्रपरजीवी व त्यांचे नियंत्रण प्रश्नोत्तरी
बाह्य परजीवी
बाह्य परजीवी प्रश्नोत्तरी
बाह्य कृमी नष्ट करण्याच्या पद्धती
बाह्य कृमी नष्ट करण्याच्या पद्धती प्रश्नोत्तरी
कृमीनाशक औषधांचा उपयोग
कृमीनाशक औषधांचा उपयोग प्रश्नोत्तरी
खनिज आणि जीवनसत्त्वे यांचे महत्त्व
खनिज आणि जीवनसत्त्वे यांचे महत्त्व प्रश्नोत्तरी
स्तनदाह रोग व त्याचे नियंत्रण
स्तनदाह रोग व त्याचे नियंत्रण प्रश्नोत्तरी
संसर्गजन्य रोग आणि त्यांचे निवारण
संसर्गजन्य रोग आणि त्यांचे निवारण प्रश्नोत्तरी
लैंगिक संबधातून पसरणारे आजार
लैंगिक संबधातून पसरणारे आजार प्रश्नोत्तरी
रिपीट ब्रीडिंग
रिपीट ब्रीडिंग प्रश्नोत्तरी
प्राणी निवारा
प्राणी निवारा प्रश्नोत्तरी
स्वच्छ दूध उत्पादन
स्वच्छ दूध उत्पादन प्रश्नोत्तरी
दूध काढण्याची प्रक्रिया
दूध काढण्याची प्रक्रिया प्रश्नोत्तरी
द्रव नत्र पात्र
द्रव नत्र पात्र
कृत्रिम रेतन साठी निश्चित निकष
कृत्रिम रेतन साठी निश्चित निकष प्रश्नोत्तरी
वीर्य द्रवीकरण
वीर्य द्रवीकरण प्रश्नोत्तरी
लिंगवर्गीकृत वीर्य - सोर्टेड सेमेन
लिंगवर्गीकृत वीर्य - सोर्टेड सेमेन प्रश्नोत्तरी
मिनरल मिक्सचरचे महत्त्व
मिनरल मिक्सचरचे महत्त्व प्रश्नोत्तरी
जणावारांसाठी पोषक आहार
जणावारांसाठी पोषक आहार प्रश्नोत्तरी
काटेविरहित निवडुंग
काटेविरहित निवडुंग
काटेविरहित निवडुंग प्रश्नोत्तरी
बायफ संकरीत नेपियर बेणेमळा
बायफ संकरीत नेपियर बेणेमळा प्रश्नोत्तरी
ऍझोला उत्पादन पद्धती
ऍझोला उत्पादन पद्धती
ऍझोला उत्पादन पद्धती प्रश्नोत्तरी
मुरघास तयार करण्याची पद्धती
मुरघास तयार करण्याची पद्धती_Video
मुरघास तयार करण्याची पद्धती प्रश्नोत्तरी
Indegeneous Breeding Question and Answer
वेबिनार प्रश्नोत्तरी
Available Subscription Plans
2 month ₹ 2250