चारा पिक पद्धती-मराठी

Instructor: BAIF BAIF

बायफ संस्थे अंतर्गत शेतकरी तयार करत असलेल्या विविध प्रकारच्या दुष्काळ प्रवण आणि इतर भागांमधील चारा प...

चारा पिक पद्धती-मराठी

बायफ संस्थे अंतर्गत शेतकरी तयार करत असलेल्या विविध प्रकारच्या दुष्काळ प्रवण आणि इतर भागांमधील चारा पिकांचे प्रकार, प्रक्रिया आणि विधी इथे नमूद केल्या आहेत.


काटेविरहित निवडुंग
काटेविरहित निवडुंग
बायफ संकरीत नेपियर बेणेमळा
ऍझोला उत्पादन पद्धती
ऍझोला उत्पादन पद्धती
मुरघास तयार करण्याची पद्धती
मुरघास तयार करण्याची पद्धती
Available Subscription Plans
1 month ₹ 350