• 1_main_text.png
  • floriculture_text.png
  • fodder_-_text.png
  • livestock_text.jpg
  • nursery_-_text.jpg
  • OFI_quote.png
  • SILAGE_QUOTE.png

33 Results
Filters
₹ 350
बायफ संस्थे अंतर्गत शेतकरी तयार करत असलेल्या विविध प्रकारच्या दुष्काळ प्रवण आणि...
₹ 350
सेंद्रीय शेती पद्धती म्हणजे निसर्गाशी जवळीक साधून जमिनीची उत्पादकता वाढवणे.
₹ 350
आंबा किंवा काजू रोपांची लागवड करून वाडी तयार करणे.
₹ 350
वाडी म्हणजे शेती-फळझाडे-वृक्ष ह्यांचा मिलाप होऊन तयार झालेली एक समृध्द शेती पद्ध...
₹ 350
आंबा किंवा काजू रोपांची लागवड करून वाडी तयार करणे. ह्या साठी तुमच्या कडे ०.४ ए...
₹ 400
सेंद्रिय शेती म्हणजे नैसर्गिक साधनाचा वापर करून औषध, खते तयार करणे व पारंपारिक ब...
₹ 400
पशू आहारासाठी चारा उत्पादन करणे आवश्यक असते. हे चारा उत्पादन जर शेंद्रिय पद्धती...
₹ 1050
वृक्ष आधारित खेती एवं आर्गेनिक विधि ने उत्पन्नात वाढ होण्यात मदत होते.
₹ 250
पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि जमिनीच्या उत्पादन वाढीसाठी ठिबक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यां...
₹ 350
फुलशेती महत्वाचे पीक म्हणून उदयास येत आहे.
₹ 500
फळ व भाजी पाला यांची रोपवाटिका तसेच लागवड पद्धती, निवडक वाण, घ्यावयाची काळजी, तो...
₹ 750
ग्रामीण सूक्ष्म उद्योग (माइक्रो एंटरप्राइज ) चा विकास आणि व्यवस्थापन
₹ 50
पारंपारिक वाणांचे संवर्धन आणि शाश्वत वापर (बियाणे बँक )
₹ 250
भात रोपवाटिका तयार करण्याची पारंपरिक पद्धत पारंपरिक पद्धतीचे फायदे रोप वाटिक...
₹ 350
सेंद्रीय शेती पद्धती म्हणजे निसर्गाशी जवळीक साधून जमिनीची उत्पादकता वाढवणे.
₹ 250
फळ रोपवाटिका
₹ 400
सेंद्रिय शेती म्हणजे नैसर्गिक साधनाचा वापर करून औषध, खते तयार करणे व पारंपारिक ब...
₹ 400
पशू आहारासाठी चारा उत्पादन करणे आवश्यक असते. हे चारा उत्पादन जर शेंद्रिय पद्धती...