सेंद्रिय शेती पद्धती-मराठी_NEW (621941)

Instructor: BAIF BAIF

सेंद्रीय शेती पद्धती म्हणजे निसर्गाशी जवळीक साधून जमिनीची उत्पादकता वाढवणे.

सेंद्रिय शेती पद्धती-मराठी_NEW (621941)

सेंद्रीय शेती पद्धती म्हणजे निसर्गाशी जवळीक साधून जमिनीची उत्पादकता वाढवणे. 

 

जगभरातूनच आता सेंद्रिय पद्धतीने पिकविलेले अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला औषधी वनस्पती, सेंद्रिय दूध आदी खाद्य पदार्थांना मागणी वाढत आहे.


सेंद्रिय शेती 1 - सेंद्रिय शेतीचे महत्व
सेंद्रिय शेती 2 - वेर्मिकोंपोस्ट उत्पादन
सेंद्रिय शेती 3 - नीमास्त्र, ब्रह्मात्र, दश्पर्णी अर्क, निंबोली अर्क
सेंद्रिय शेती 4 - बीजामृत, जीवामृत, वेर्मीवाश(विडियो), औरो ग्रीन
दशपर्णी अर्क
दशपर्णी अर्कदशपर्णी अर्क प्रश्नोत्तरी
बायोचार निर्मिती
बायोचार निर्मिती प्रश्नोत्तरी
गांडूळखत आणि गांडूळ पाण्याची निर्मिती
गांडूळखत आणि गांडूळ पाण्याची निर्मिती प्रश्नोत्तरी
जीवामृत
जीवामृत प्रश्नोत्तरी
Promotion of RME
Available Subscription Plans
2 month ₹ 350