ग्रामीण सूक्ष्म उद्योग (माइक्रो एंटरप्राइज ) - विकास आणि व्यवस्थापन

Instructor: BAIF BAIF

ग्रामीण सूक्ष्म उद्योग (माइक्रो एंटरप्राइज ) चा विकास आणि व्यवस्थापन

ग्रामीण सूक्ष्म उद्योग (माइक्रो एंटरप्राइज ) - विकास आणि व्यवस्थापन

ह्या कोर्स मध्ये आपण ग्रामीण शुक्ष्म उद्यम म्हणजेच मायक्रो एंटरप्राइज चा विकास आणि त्याच्या व्यवस्थापणा बद्दल शिकणार आहोत.

 

ह्या कोर्स मध्ये खाली दिलेले विषयांवर माहिती मिळणार आहे

 

 1. ग्रामीण मायक्रो एंटरप्राइझची ओळख
 2. उद्योजक बनने
 3. कल्पना उत्पन्न करणे
 4. शॉर्टलिस्टेड कल्पनांची व्यवहार्यता
 5. प्रकल्प प्रस्तावाचा विकास
 6. बाजार आणि बाजार सर्वेक्षण समजून घेणे
 7. विपणन योजना
 8. आरएमईची अंदाजे किंमत काढणे
 9. उत्पन्न आणि नफा निर्माण करणे
 10. आर्थिक आणि कायदेशीर विवेक
 11. रएमईचे संचालन व व्यवस्थापन
 12. व्यवसाय मूल्ये, दृष्टीकोन आणि शिष्टाचार

1. ग्रामीण मायक्रो एंटरप्राइझची ओळख
2. उद्योजक बनने
3. कल्पना उत्पन्न करणे
4. शॉर्टलिस्टेड कल्पनांची व्यवहार्यता
5. प्रकल्प प्रस्तावाचा विकास
6. बाजार आणि बाजार सर्वेक्षण समजून घेणे
7. विपणन योजना
8. आरएमईची अंदाजे किंमत काढणे
9. उत्पन्न आणि नफा निर्माण करणे
10. आर्थिक आणि कायदेशीर विवेक
11. आरएमईचे संचालन व व्यवस्थापन
12. व्यवसाय मूल्ये, दृष्टीकोन आणि शिष्टाचार
Available Subscription Plans
2 month ₹ 750