चारा आणि सायलेज उत्पादन व शेंद्रिय खत उत्पादन पद्धती_NEW (91868)

Instructor: BAIF BAIF

पशू आहारासाठी चारा उत्पादन करणे आवश्यक असते. हे चारा उत्पादन जर शेंद्रिय पद्धतीने केले तर त्याचे चा...

चारा आणि सायलेज उत्पादन व शेंद्रिय खत उत्पादन पद्धती_NEW (91868)

ह्या घटका मध्ये आपण 

 

-- बायफ संकरीत नेपियर बेणेमळा

--  मूरघास तयार करण्याची पद्धत 

--  ऍझोला उत्पादन पद्धती

--  काटेविरहित निवडुंग 

--  बायोचार निर्मिती

--  दशपर्णी अर्क

--  गांडूळखत आणि गांडूळ पाण्याची निर्मिती

--  जीवामृत उत्पादन पद्धती

 

ची माहिती घेणार आहोत.

 

 


बायफ संकरीत नेपियर बेणेमळा
बायफ संकरीत नेपियर बेणेमळा
ऍझोला उत्पादन पद्धती_विडिओ
ऍझोला उत्पादन पद्धती
ऍझोला उत्पादन पद्धती प्रश्नोत्तरी
काटेविरहित निवडुंग_विडिओ
काटेविरहित निवडुंग
काटेविरहित निवडुंग प्रश्नोत्तरी
मुरघास तयार करण्याची पद्धती
मुरघास तयार करण्याची पद्धती
मुरघास तयार करण्याची पद्धती प्रश्नोत्तरी
बायोचार निर्मिती
बायोचार निर्मिती प्रश्नोत्तरी
दशपर्णी अर्क
दशपर्णी अर्क प्रश्नोत्तरी
गांडूळखत आणि गांडूळ पाण्याची निर्मिती
गांडूळखत आणि गांडूळ पाण्याची निर्मिती प्रश्नोत्तरी
जीवामृत उत्पादन पद्धती
जीवामृत उत्पादन पद्धती प्रश्नोत्तरी
Promotion of RME
Available Subscription Plans
1 month ₹ 400