पुष्प उत्पादन एवं शेंद्रिय खत उत्पादन पद्धती_NEW (480372)

Instructor: BAIF BAIF

सेंद्रिय शेती म्हणजे नैसर्गिक साधनाचा वापर करून औषध, खते तयार करणे व पारंपारिक बियाणाचा वापर करून के...

पुष्प उत्पादन एवं शेंद्रिय खत उत्पादन पद्धती_NEW (480372)

ह्या घटका मध्ये आपण जाणून घेणार आहोत

 

-  बायोचार निर्मिती

-  दशपर्णी अर्क निर्मिती

-  गांडूळखत आणि गांडूळ पाणी निर्मिती

-  जीवमृत निर्मिती

-  मोगरा उत्पादन


बायोचार निर्मिती
बायोचार निर्मिती प्रश्नोत्तरी
दशपर्णी अर्क
दशपर्णी अर्क प्रश्नोत्तरी
गांडूळखत आणि गांडूळ पाण्याची निर्मिती
गांडूळखत आणि गांडूळ पाण्याची निर्मिती प्रश्नोत्तरी
जीवामृत उत्पादन पद्धती
जीवामृत उत्पादन पद्धती प्रश्नोत्तरी
मोगरा लागवड पद्धती
मोगरा लागवड पद्धती प्रश्नोत्तरी
Promotion of RME
Available Subscription Plans
2 month ₹ 400