फुलशेती_NEW (664765)

Instructor: BAIF BAIF

फुलशेती महत्वाचे पीक म्हणून उदयास येत आहे.

फुलशेती_NEW (664765)

फुलशेती महत्वाचे पीक म्हणून उदयास येत आहे.   पारंपरिक शेतीच्या जोडीला फुलशेती केल्यास त्याचा कसा फायदा होऊ शकतो.  

 

मोगरा आणि झेंडू लागवडीतून कमी खर्चात आणि कमी कालावधी मध्ये चांगले उत्पन्न प्राप्त होते.  

 

 


झेंडू लागवड
झेंडू लागवड प्रश्नोत्तरी
झेंडू लागवड पद्धती
मोगरा लागवड माहिती
मोगरा लागवड माहिती प्रश्नोत्तरी
मोगरा लागवड पद्धती
Promotion of RME
Available Subscription Plans
2 month ₹ 350