सेंद्रिय शेती पद्धती-मराठी

Instructor: BAIF BAIF

सेंद्रीय शेती पद्धती म्हणजे निसर्गाशी जवळीक साधून जमिनीची उत्पादकता वाढवणे.

सेंद्रिय शेती पद्धती-मराठी

सेंद्रीय शेती पद्धती म्हणजे निसर्गाशी जवळीक साधून जमिनीची उत्पादकता वाढवणे. 

 

जगभरातूनच आता सेंद्रिय पद्धतीने पिकविलेले अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला औषधी वनस्पती, सेंद्रिय दूध आदी खाद्य पदार्थांना मागणी वाढत आहे.


सेंद्रिय शेती 1 - सेंद्रिय शेतीचे महत्व
सेंद्रिय शेती 2 - वेर्मिकोंपोस्ट उत्पादन
सेंद्रिय शेती 3 - नीमास्त्र, ब्रह्मात्र, दश्पर्णी अर्क, निंबोली अर्क
सेंद्रिय शेती 4 - बीजामृत, जीवामृत, वेर्मीवाश(विडियो), औरो ग्रीन
दशपर्णी अर्क
बायोचार निर्मिती
1 00:01/05:15 गांडूळखत आणि गांडूळ पाण्याची निर्मिती
जीवामृत
Promotion of RME
Available Subscription Plans
2 month ₹ 350