पुष्प उत्पादन एवं शेंद्रिय खत उत्पादन पद्धती

Instructor: BAIF BAIF

सेंद्रिय शेती म्हणजे नैसर्गिक साधनाचा वापर करून औषध, खते तयार करणे व पारंपारिक बियाणाचा वापर करून के...

पुष्प उत्पादन एवं शेंद्रिय खत उत्पादन पद्धती

ह्या घटका मध्ये आपण जाणून घेणार आहोत

 

-  बायोचार निर्मिती

-  दशपर्णी अर्क निर्मिती

-  गांडूळखत आणि गांडूळ पाणी निर्मिती

-  जीवमृत निर्मिती

-  मोगरा उत्पादन


बायोचार निर्मिती
दशपर्णी अर्क
गांडूळखत आणि गांडूळ पाण्याची निर्मिती
जीवामृत उत्पादन पद्धती
मोगरा लागवड पद्धती
Promotion of RME
Available Subscription Plans
2 month ₹ 400