चारा आणि सायलेज उत्पादन व शेंद्रिय खत उत्पादन पद्धती

Instructor: BAIF BAIF

पशू आहारासाठी चारा उत्पादन करणे आवश्यक असते. हे चारा उत्पादन जर शेंद्रिय पद्धतीने केले तर त्याचे चा...

चारा आणि सायलेज उत्पादन व शेंद्रिय खत उत्पादन पद्धती

ह्या घटका मध्ये आपण 

 

-- बायफ संकरीत नेपियर बेणेमळा

--  मूरघास तयार करण्याची पद्धत 

--  ऍझोला उत्पादन पद्धती

--  काटेविरहित निवडुंग 

--  बायोचार निर्मिती

--  दशपर्णी अर्क

--  गांडूळखत आणि गांडूळ पाण्याची निर्मिती

--  जीवामृत उत्पादन पद्धती

 

ची माहिती घेणार आहोत.

 

 


बायफ संकरीत नेपियर बेणेमळा
ऍझोला उत्पादन पद्धती
ऍझोला उत्पादन पद्धती
काटेविरहित निवडुंग 
काटेविरहित निवडुंग
मुरघास तयार करण्याची पद्धती
मुरघास तयार करण्याची पद्धती
बायोचार निर्मिती
दशपर्णी अर्क
गांडूळखत आणि गांडूळ पाण्याची निर्मिती
जीवामृत उत्पादन पद्धती
Promotion of RME
Available Subscription Plans
1 month ₹ 400